Start

Teksty

Słownik

Zoriuszka

transkrypcja "polska" oparta na wykonaniu zespołu Piesnochorki:

Oj, zaria ty, zoriuszka, zoriuszka wiecz'erniaja,

Oj, liuli, liuli, zoriuszka wieczerniaja.

Zoriuszka wieczierniaja sołnyszka waschożeje,

Oj, liuli, liuli, sołnyszka waschożeje.

Wysako sounce wschadi a dalioka swietila,

Oj, liuli, liuli...

I na lies i na polie, i na sinieje morie.
Tak na siniem-ta morje, tam liażała dosteczka.

Dosteczka dubowaja, pieriekładka sasnowaja.
Tak po etaj-ta dosteczkie nikto nie chażewał.
Da nikto nie chaż'ewał, nikawo nie ważewał.

Pierieszoł da Lioniuszka, pierieszoł Wasiliewicz.
Pieriewioł za saboju maładoju baryniu.
Maładuju baryniu, da Ninu Wasiliewnu.

*[Pririwiomszy jejo on celował da milował.
Celował da milował, wsio u jej wyspraszywał:

Gorazdo li w damu chod'it'? Gorazdo li damom żyt'?
Nie gorazdo w damu chod'it', nie gorazdo damom żit'
Gorazdo s milym spat', gorazdo na rucz'eńkie.
Goradzda na rucz'eńkie, gorazda na prawieńkaj
Gorazdo na prawieńkoj, u sierdc'a rietiwowa.]

  • zwrotki w nawiasach kwadratowych nie są obecne w nagraniu, zostały przepisane z poniżej wymienionej strony.

zapis w cyrylicy:

Ой, заря ты, зорюшка, зорюшка вещерняя

Ой лёли, лёли, зорюшка вещерняя.

Высако сонце всходило и далёко светила

Ой лёли, лёли, и далёка светила.

И на лес, и на поле и на синее море

Ой, лёли, лёли...

Как на синем-то море там лежала достащка
Достащка дубовая перекладка сосновая

Как по этой достачке да никто не хаживал
Да никто не хаживал, никого не важивал
Да прошёл да Лёнюшка да прошёл Васильевич

За сабою провёл(ы) маладую бараню
Маладую бараню да Нину Васильевну
Пиривёмши её он целовал да миловал.

Целовал да миловал всё у ей выспрашивал:
«Гораздо ли в дому ходить? гораздо ли домом жить?
Не гораздо в дому ходить, не гораздо домом жить

Гораздо с милым спать, гораздо на рученьке.
Горазда на рученьке, горазда на правенькай
Гораздо на правенькой, у сердца ретивого.

Ой, лёли, лёли, у серца ретивова.

źródło tekstu: sibculture.ru

(kategorie: rosyjskie, kozackie, kupalne, motyw brata i siostry)

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2012, 18:06